Skip links

Emajõe Kaldakindlus

Tinter-Projekt OÜ


Arhitektuuribüroo soovis lasta planeeritud Emajõe kaldakindluse 3D modelleerida ja visualiseerida saadetud joonise ning autori nägemuse alusel. 3D mudeldasime kaldakindluse, kaarsilla ning kodu ümbritseva keskkonna koos emajõega. Lisasime inimesed ja terrassimööbli ning valisime sobivad nurgad mis võiksid loodud kaldakindlust visuaalselt kõige paremini edasi anda.

3D visualiseerimine, 3D pildid, 3D välispildid, 3d modelleerimine
3D visualiseerimine, 3D pildid, 3D välispildid, 3d modelleerimine
3D visualiseerimine, 3D pildid, 3D välispildid, 3d modelleerimine
3D visualiseerimine, 3D pildid, 3D välispildid, 3d modelleerimine
3D visualiseerimine, 3D pildid, 3D välispildid, 3d modelleerimine
3D visualiseerimine, 3D pildid, 3D välispildid, 3d modelleerimine