Skip links

3D animatsioon

Tihti pöördutakse ka meie poole kui tootevideo filmimine on liiga keerukas või kallis, sellisel juhul on tugev eelis just animeeritud tootevideo näol. 

Vahest ei piisa ainult 3D toodete piltidest, seda just juhul kui on oluline näidata toote funktsionaalsusi, kasutusvõimalusi või toote tööpõhimõtet.

3D tootepilt, 3D toote visualiseerimine, tootepilt

Miks valida 3D animatsioon?

Kvaliteetne 3D animatsioon aitab selgitada animatsioonin arusaadavalt ning selgelt. 3D tootevideo annab ka võimaluse paigutada toode soovitud keskkonda ning esitleda selle funktsionaalusi selgelt ja loovalt.

Üldiselt algab tootevideo tegemise tööprotsess kliendi vajaduste mõistmisest, kes on sihtgrupp, millistes keeltes animatsiooni on tarvis ning mis on olulised punktid, funktsionaalsesed ja detailid mida  tuleks tootevidoes näidata. Hea oleks teada ka video soovitud tootevideo pikkust ning millises keskkonnas oleks antud toodet vaja esitleda.

3D animatsioon, animatsioon, 3D

Mis on 3D animatsiooni hind?

3D animatsiooni hind sõltub paljuski soovidest, tootevideo pikkusest  ning keerukusest.

Siin kehtib järgnev reegel: mida täpsemalt on kirjeldatud soove, vajadusi ning detaile seda selgem visioon tulemusest tekib ka meil ning seda efektiivsemalt saame ka meie töötada ning optimaalset kulu animeeritud tootevideo loomisel pakkuda.

Täpsema pakkumise saamiseks võtke ühendust ja küsige pakkumist siin

Meie teostatud 3D animatsioonidega saab tutvuda siin

tagasi