Skip links

3D visualiseerimine – hind

3D visualiseerimise hind sõltub tihtipeale mitmetest teguritest ja detailidest mis võivad hinda mõjutada.

Näiteks kui me räägime 3D välipiltidest siis sõltub see tihti arenduse mahust (näiteks ruutmeetrid, korruste arv või fassaadi keerukus). Hinda mõjutab ka see kas visualiseeringud peavad hõlmama endast ka ümbritsevat keskkonda, haljastust ja kõrval asuvaid hooneid. Tihtipeale tuleb fotorealistlike 3d piltide saavutamiseks mudeldada ka palju arenduse ümber, kuid vahest taas ei ole vaja või õnnestub see hoopis üles pildistada ning siis pildile istutada.

Teiseks

Teiseks sõltub 3D visualiseerimise hind ka sellest kas arendatavast hoonest või hoonetest on ainult joonised või tulevad kaasa ka arhitektuursed 3D mudelid. Suurematel projekidel on arhitektuuribüroodel olemas 3D mudel ning nende välja eksporditav fail on meile väga piisav – sellega saame ka tunduvalt tööaega kokku hoida.

Teeme tihti ka koostööd sisedisainerite ja arhitektuuribüroodega – mõtleme kaasa ja pakume sobivamaid lahendusi kus selge visioon veel puudub.

Kolmandaks

Kolmandaks mis visualiseeringute hinda 3d piltide tegemisel mõjutab on nende kogus. Mida rohkem on pilte seda soodsam tuleb ka tüki hind sest kõige suurem töö on alati mudeldamine, tekstuurimine, haljastuse ja ümbruskonna loomine ning valgustamine. 

Kokkuvõte

3D visualiseerimise hinda sisepiltide loomisel mõjutab näiteks kas eramuarenduste korteritest oleks vaja teha mitu erinevat sisustusega paketti või ainult üks.  Visualiseerimise hind sõltub ka sellest millistest ruumidest pilte oleks vaja luua ja mitu pilti ühest ruumist on soovitud, näiteks siin kehtib hinnastuses loogika et iga järgnev pilt samast ruumist on 50-60% soodsam esimesest renderist, sest kõige suurem töö on alati ruumi mudeldamine, kujundamine, tekstuurimine, valgustamine ja muu taoline. Lisaks mõjutab hinda ka see kas siseviimistluse detailid on rangelt paika pandud või on sisekujunduse elementide valikul meil vabu käsi. Nimelt on meil küll kasutusel suured mudelipangad kuid vahest peame teatud hulk valitud mudelteid siiski ise looma, kui sarnased alternatiivid ei sobi või soovitakse konkreetset toodet. 

tagasi