Skip links

Arhitektuuribüroo

Skylight Visual

Oleme arhitektuuribüroo, kes tegeleb ainult 3D-visualiseeringute ja animatsioonide  loomisega.  Oleme rohkem spetsialiseerunud arhitektuursete 3D-piltide loomisele, kasutades juba olemasolevat arhitekti 3D-mudelit või ehitusjoonist. Meie klientideks on nii kinnisvaraarendajad kui arhitektibürood, kes ise turundus- ja müügimaterjalide tarbeks 3D-visualiseeringuid ei loo. Arhitekti kasutatavad 3D programmid on tavaliselt Archicad ja teised tehnilisele modelleerimisele spetsiliseerinud programmid, kuid meie kasutame igapäevatöös just 3D-piltidele spetsialiseerunud tarkvara 3ds Max, Cinema 4-d ja Coronarender, kus nii materjalide ja valgustingimuste mõttes saab visuaalselt realistlikumad 3D-visualiseeringud, seda nii sise- või välisvisualiseeringute, animatsioonide või 3D erialahenduste loomisel.

Just sellel põhjusel on tihti meie klienditeks arhitektid ja sisearhitektid, kes vajaksid fotorealistlikke 3D-rendereid ning selles on meil aastatepikkune kogemus. Kasutame visualiseeringute loomisel parimat saadaval olevat tarkvara ning kvaliteetseid 3D-mudeleid.

Arhituuribüroo teenused

Meie pakutavateks teenusteks on just ehitusjoonise, haljastus- ning asendiplaani alusel kogu 3D-keskkonna modelleerimine, või siis arhitekti olemasolevat 3D-mudelt millele lisamei tekstuurimid ning loome kogu keskkonna ning renderdame vaated. Üldiselt võtab üks keskmise mahuga välisvisualiseering aega 4-5 tööpäeva alates sisendi täpsustamisest kuni lõplike piltide üleandmiseni. Sisearhitektuur võtab sõltuvalt ruumide arvust, piltide kogusest ning keerukusest aega kuni 3-8 tööpäeva alates sisendi saatmisest. Vahel õnnestub teha ka kiiremini ning kui loodav arendus on suurema mahuga, siis läheb ka rohkem aega. Näiteks elamukvartalite või suuremate ärimajade visualiseering on sõltuvalt ümbritseva keskkonna suurusest 2-4 nädala töö.

Peale 3D-piltide loome ka 3D-videosid, 360-kraadi lahendusi ning virtuaaltuure, mis on nii arhitektile kui kinnisvaraarendajale kasulikud materjalid müügi- kui arendusprotsessides.

Sisearhitekti tööd

Olgu selleks mahukas äriarenduse sisearhitekti 3D-lahendus või väiksema elamu siseruumid – tööprotsess algab alati soovitud tulemuse lahtimõtestamisest ning soocide täpsustamisest. Näiteks mis peaks jääma visuaalile, kas piltidel peavad olemad inimesed, autod, keskkond, mitu pilti ning mis nurkadest oleks vaateid vaja. Tihti kujundame ka sisearhitekti poolt saadetud näidispildi alusel ruumi,lisame sinna soovitud elemendid või mööbli ning loome sinna soovitud valguslahenduse. Ükski siseruum ei ole meie jaoks liiga suur ega liiga väike.

3D visualiseerimine, Rotermann City, 3D välipilt, visualiseering

Välisarhitekti tööd

Töö alustamisel võtame aluseks ehitusjoonise, selle olemasolul ka haljastusplaani või siis arhitektuurse 3D mudeli, millele lisame tekstuurid, puuduolevad osad ning modelleerime keskkonna vastavalt soovidele või vastavalt realistlikkule olukorrale. Kasutame enda töös tihti Google Streetview vaateid, et näha, milline keskkond arendatava hoone või hoonete ümber on. Tänu sellele saame teha palju realistlikumad vaated. Vahel ei ole arhitekti mudel fotorealistlike 3D-visualiseeringute loomiseks piisavalt detailne ehk low-poly. Need mudelid ei ole selleks eesmärgiks ka mudeldatud. Sellisel juhul mudeldame välisarhitekti mudeli detailselt ümber, et kõik väiksemad detailid kenasti pildile jääksid.

Valgustingimused

Välispiltide loomisel on olulised ka valgustingimused ehk millises valguses peaksid visualiseeringud olema kujutatud.  Kas pildil peaks olema hommikune, päevane, õhtune või päikeseloojangu aegne valgus? Just valgustus määrab palju lõpptulemusest ning aitab luua selle emotsiooni, mis on autori nägemuses või sõltub lihtsalt isiklikust eelistusest. Kõige soojema tulemuse saab kuldse tunni ajal, kus pildil on sügavust ja värvid on erksad.. Päevased pildid on tihti selgemad ning kontrastsemad, kuid ei ole nii soojad. Seega valgustuse valik sõltuv vastavalt soovidest või nägemusest. Kui eelistus puudub, pakume alati sobiva lahenduse.

Ükski projekt ei ole meie jaoks liiga suur ega väike. Oleme loonud nii suuri elamukvartaleid, ärimaju kui ka väikemaid kortermaju, elumaju ja ridaelamuid.

tagasi

Võta ühendust või küsi pakkumist