Skip links

Hariduse 12

Domus Kinnivara


Hariduse 12 arenduse projekti jooksul oli meil hea meel luua nõudlikud kvaliteetsed 3D välisrenderid ning detailsed sisevisualiseeringud vastavalt loodud viimistluspakettidele. Visualiseeringuid ühendas ühtlane tonaalsus ning visuaalne keel.

3D visualiseeringud, Hariduse 12, 3D render, 3D välipilt
3D visualiseeringud, Hariduse 12, 3D render, 3D välipilt