Skip links

teenused

Meie igapäevatöö on era- kui ärikinnisvara arendajatele 3D visualiseeringute loomine. Olgu selleks 3D välispildid, 3D sisepildid, droonipiltide 3D istutused või ruumiplaneeringuid.

Aastate jooksul oleme teinud koosööd paljude ettevõtete ja organisatsioonidega teostades sadu edukaid projekte. Kvaliteetsed fotorealistlikud 3D visualiseeringud annavad konkurentsieelise kinnisvaraarenduste müümisel või toodete edukal arendamisel.

3D sisepildid

Mudeldame korteri ning kujundame ruumid kas vastavalt teie ideele või detailsele sisendile. Tulemuseks on realistlikud sisepildid.

3D välispildid

Realistlikud 3D välispildid annavad parima visuaalse ülevaate arendatavast hoonest või äripargist nii arendajale, arhitektile kui kliendile.

3D droonipildid

Pildistame drooniga foto ning lisame pildile arenduse 3D mudeli ja haljastuse. See annab hea ülevaate tulevasest arendusest, ümbritsevast keskkonnast ja vaadetest.

3D ruumiplaanid

Annavad tervikliku ja selge ülevaate korteri planeeringust ning selle võimalikust kujunduslahendusest, mida 2D plaan ei võimalda.

3D tootepildid

Mudeldame joonise või prototüübi alusel toote ning lisame selle sobivasse keskkonda. Visualiseering annab detailse ülevaate planeeritavast tulemusest.

3D animatsioonid

nimeeritud video esitleb toodet või objekte, selle funktsionaalsusi, detaile ja eelised arusaadavalt ning selgelt. Leiame soovitud eesmärgile parima lahenduse.

Meie eesmärk on pakkuda alati parimat kvaliteeti, mis vastab kokkulepitud eesmärkidele ja soovidele.  Oleme loonud eraldi alamlehe kus oleme aastate jooksul koondanud klientide korduvad küsimused ning nende põhjal vastused avanud siin.