Skip links

teenused

Meie igapäevatöö on era- kui ärikinnisvarale 3D visualiseeringute loomine. Olgu selleks 3D välispildid, 3D sisepildid, droonipiltidele hoonete 3D istutused või ruumiplaneeringuid. Samuti pakume nii töötlevale tööstusele, tootedisaini ettevõtetele ning tootearendajatele ka 3D rendreid kui ka 3D animatsioone.

Aastate jooksul oleme teinud koosööd lugematul hulgal ettevõtete ja arendajatega lüües kaasa sadade edukate projektide valmimisel, olgu need 3D visualiseeringud või 3D animatsioonid. Tänu sellele kogemusele oleme oma oskusi pidevalt arendanud.

Usume, et kvaliteetsed fotorealistlikud 3D visualiseeringud või 3D animatsioonid annavad konkurentsieelise kinnisvaraarenduste müümisel, rentimisel või toodete edukal arendamisel või müügiprotsessis.

Läheneme igale kliendile alati individuaalselt ja projektile süvitsi. Ükski projekt pole meie jaoks liiga suur ega väike.

3D sisepildid

Mudeldame korteri ning kujundame ruumid kas vastavalt teie ideele või detailsele sisendile. Tulemuseks on realistlikud sisepildid.

3D välispildid

Realistlikud 3D välispildid annavad parima visuaalse ülevaate arendatavast hoonest või äripargist nii arendajale, arhitektile kui kliendile.

3D droonipildid

Pildistame drooniga foto ning lisame pildile arenduse 3D mudeli ja haljastuse. See annab hea ülevaate tulevasest arendusest, ümbritsevast keskkonnast ja vaadetest.

3D ruumiplaanid

Annavad tervikliku ja selge ülevaate korteri planeeringust ning selle võimalikust kujunduslahendusest, mida 2D plaan ei võimalda.

3D tootepildid

Mudeldame joonise või prototüübi alusel toote ning lisame selle sobivasse keskkonda. Visualiseering annab detailse ülevaate planeeritavast tulemusest.

3D animatsioonid

nimeeritud video esitleb toodet või objekte, selle funktsionaalsusi, detaile ja eelised arusaadavalt ning selgelt. Leiame soovitud eesmärgile parima lahenduse.

Meie eesmärk on pakkuda alati parimat kvaliteeti, mis vastab kokkulepitud eesmärkidele ja soovidele.  Oleme samuti alati väärtustanud projektijuhtimise ning kliendisuhtluse olulisust ning investeerinud tööprotsessi efektiivsuse tõstmisse, tänu millele saame jätkuvalt lubada et tööd valmivad kokkulepitud ajal.

Oleme loonud eraldi alamlehe kus oleme aastate jooksul koondanud klientide korduvad küsimused ning nende põhjal vastused avanud siin.